Home

vereniging oud-leerlingen Abel Tasman

Welkom op de site van “Abel Tasman” vereniging van oud-leerlingen van de zeevaartscholen van Delfzijl en Groningen.

De site is ook bedoeld voor leerlingen die de opleiding op de “Noorderpoort” afdeling Energy & Maritime te Delfzijl hebben gevolgd en die nog de opleiding volgen.
Ook donateurs en partners zijn van harte welkom.

Laatste wijziging 27 juli 2022

In memoriam:

Erelid H.R.A.J van Dijck, Hans, is op 18 juli j.l. op 94-jarige leeftijd overleden.
De crematie plechtigheid heeft op 23 juli plaatsgevonden.
Uw bestuur was daarbij vertegenwoordigd door 2 leden.

Zijn levensverhaal zal in de volgende Noordvaarder worden opgenomen.Beste leden van onze vereniging.

Noteer alvast de Algemene Ledenvergadering op 19 nov 2022 in uw agenda.

Het bestuur