Doel

vereniging oud-leerlingen Abel Tasman

“Abel Tasman” vereniging van oud-leerlingen van de zeevaartscholen van Delfzijl en Groningen.

doel van de vereniging

De vereniging is opgericht in november 1961 en heeft ten doel het contact tussen oud-leerlingen van de zeevaartscholen te bevorderen en de belangen te behartigen van het zeevaartkundig en technisch onderwijs in het algemeen en Delfzijl en Groningen in het bijzonder.

De vereniging telt ruim 370 leden en houdt elk jaar op de derde zaterdag in november de jaarvergadering. Na de vergadering houdt een spreker een voordracht over actueel onderwerp op maritiem gebied.
Daarna volgt een gezellig borreluur en een ‘Captains Dinner’.


Een andere activiteit is de zomerreünie met een bezoek aan een maritiem bedrijf, een museum of een vaartocht over Nederlandse wateren.

Eens in de vijf jaar wordt het lustrum gevierd.


De “Noordvaarder” is ons verenigingsblad dat vier keer per jaar aan de leden wordt toegezonden.