In Memoriam

vereniging oud-leerlingen Abel Tasman

In Memoriam
Gerrit Roorda
17 mei 1944 - 19 december 2018


Op 19 december jl. is thuis te Assen op 74-jarige leeftijd Gerrit Roorda overleden.
Gerrit was vanaf 1995 bestuurslid van onze vereniging en van 1999 tot november 2018 secretaris.

Gerrit werd geboren te Lauwerzijl, op de grens van Groningen en Friesland, als zoon van de plaatselijke hoofdonderwijzer.
Na de lagere en middelbare school ging hij naar de Hogere Zeevaartschool te Groningen en volgde de AS cursus.
Daar heb ik hem in 1962 voor het eerst ontmoet. Tijdens onze rangen studie, S2 en later S1, kwamen we elkaar weer tegen, nu op de Hogere Zeevaartschool te Delfzijl, waar we beiden ook woonden.

Na zijn carrière bij de VNS trad Gerrit in 1974 in dienst bij het Loodswezen te Delfzijl, een half jaar voor mij aan.
25 jaar zaten we in dezelfde ploeg en dan leer je elkaar goed kennen en waarderen.
Samen waren we, naast loods, ook docent-instructeur voor het Loodswezen Noord op de manoeuvreer simulator te Wageningen en we beëindigden onze loods carrière op 1 juni 1999.

Na zijn pensionering had Gerrit meer tijd voor zijn hobby’s: er op uit met de caravan, schipper op het zeilschip ”Eendracht” en violist bij het Shantykoor de Magellan Singers te Delfzijl.
Op de “Eendracht” werd hij vaak vergezeld door Leida, zijn echtgenote, met wie hij 50 jaar geleden trouwde.
Gerrit was nauwkeurig en precies.
Een perfecte secretaris voor een vereniging en we hebben dankbaar gebruik gemaakt van deze kwaliteiten.

Zeven jaar geleden werd hij getroffen door een ernstige ziekte.
Hij werd geopereerd en de verwachtingen waren positief.
Het heeft niet zo mogen zijn, de ziekte keerde terug.
Er volgden nieuwe, zware operaties en behandelingen.
Gerrit heeft alle mogelijke behandelingen ondergaan om zolang mogelijk bij zijn dierbaren te blijven.

Voorafgaand aan de jaarvergadering 2018 hadden we de officiële opening van ons archief bij Amasus Shipping aan het Abel Tasmanplein te Delfzijl; de oude zeevaartschool.
Gezamenlijk hebben we het naambord op de toegangsdeur geschroefd.

"Porta Gerrit Roorda”

Met het, tijdens de jaarvergadering 2018, verleende erelidmaatschap blijft hij hierdoor verbonden met onze vereniging.

In 2011 nam ik afscheid als voorzitter van de vereniging en het regelmatige contact ging een beetje verloren.
Hij blijft in mijn herinnering voortleven als een dierbare oud-collega en vriend
We wensen Leida en de overige familie veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.

Vaarwel Gerrit.

Leen Kazemier
voorzitter 1989-2011