Machtiging

vereniging oud-leerlingen Abel Tasman

Machtigingsformulier voor automatische incasso van “Abel Tasman” vereniging van oud-leerlingen van de zeevaartscholen van Delfzijl en Groningen.

  Incasso machtiging voor "Abel Tasman"
  Vereniging van Oud-leerlingen van de Zeevaartscholen van Delfzijl en Groningen.

  Bij verzending verleent u tot wederopzegging machtiging aan "Abel Tasman"
  Vereniging van Oud-leerlingen van de Zeevaartscholen van Delfzijl en Groningen

  om van vermelde bankrekening de jaarlijks verschuldigde contributie af te schrijven in de eerste helft van het verenigingsjaar.


  Bij weigering van de incaso kunt u gedurende 1 maand het bedrag door uw bank terug laten boeken. Intrekking van deze machtiging dient schriftelijk of d.m.v. de geboden contactmogelijkheid op de website te geschieden.